camijnit-logo-small-header

ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK

Klantcase Gemeente Uitgeest:

CA-Mijn-IT heeft voor de gemeente Uitgeest de ‘volledige ontvlechting’ vanuit de gemeente Velsen opgepakt en tot een succesvol einde gebracht.

Begin situatie:
De volledige ICT omgeving van de gemeente Uitgeest werd extern gehost en was ingevlochten in de ICT omgeving van de gemeente Velsen. Binnen de gemeente Velsen werden alle werkzaamheden op het gebied van ICT, maar ook binnen de diverse afdeling zoals, DIV, Sociale zaken, Burgerzaken, voor de gemeente Uitgeest uitgevoerd.

De gemeente Uitgeest besloot eind 2015/begin 2016 een samenwerkingsverband aan te gaan met Bergen, Castricum en Heiloo. Hieruit ontstond de werkorganisatie BUCH. De wens van de gemeente Uitgeest was om begin 2017 volledig ontvlochten te worden uit de gemeente Velsen met al hun werkzaamheden en de ICT omgeving.

Project fase:
Aan CA-Mijn-IT is gevraagd om een tweede opinie te geven op de stukken die waren opgesteld door de gemeente Velsen en Uitgeest om de ICT omgeving te ontvlechten. CA-Mijn-IT pakte deze opdracht voortvarend op en schreef een nieuw projectplan. In dit ambitieuze, maar ook realistische plan waren beduidend minder kosten begroot en werd de doorlooptijd gehalveerd.

CA-Mijn-IT stelde vervolgens zelf een projectteam samen met daarin onder andere Communicatie, Beheer, Architectuur en technische know-how. Hiermee begon CA-Mijn-IT vol goede moed aan het project Ontvlechting Uitgeest. Een spannende uitdaging!

Oplevering:
Eind 2017 realiseerde CA-Mijn-IT binnen de gestelde termijn en binnen begroot budget de ontvlechting van de volledige ICT omgeving en de daarbij behorende werkzaamheden binnen de diverse afdelingen. Ook brachten we het geheel onder in de werkorganisatie BUCH. Dit alles gebeurde, tot grote tevredenheid van medewerkers en bestuur, zonder noemenswaardige verstoring binnen 7 maanden!

Uiterst tevreden opdrachtgever
“Ik was bij deze klus de opdrachtgever en heb in die rol intensief met Jeroen Camijn samenwerkt. Jeroen heeft kennis van zaken, is klantgericht en beschikt over organisatietalent om mensen en groepen in hun kracht te zetten. Onmisbare kwaliteiten om een project in partnership tot een goed einde te brengen. Ik kijk met waardering en plezier terug op de samenwerking met Jeroen”, Peter Schouten, gemeente Uitgeest.

Enthousiaste opdrachtnemer
“Het was een geweldige klus om te doen. Erg leuk ook om te zien dat de medewerkers van Uitgeest volledig meewerkten en mee hebben geholpen om het hele plan zo goed mogelijk uit te voeren. Hierbij wil CA-Mijn-IT dan ook de gemeente Uitgeest bedanken voor het vertrouwen dat gegeven is aan CA-Mijn-IT om deze mooie klus te klaren”, Jeroen Camijn, CA-Mijn-IT.