camijnit-logo-small-header

WERVING & SELECTIE

Ervaren professionals met de juiste klik 

Organisaties hebben regelmatig behoefte aan nieuwe (IT-)professionals. U bent dan op zoek naar de juiste persoon met voldoende ervaring en professionele skills.
Natuurlijk stelt u hoge eisen aan een toekomstige medewerker. Het zoeken naar deze professional is een lastige en een gespecialiseerde klus.

Werven zonder risico
Omdat CA-Mijn-IT een groot netwerk heeft binnen de branche en vele IT-professionals kent, is het interessant een zoekactie bij ons onder te brengen.
U loopt daarbij geen enkel risico, want wij voeren de opdracht uit op basis van no cure, no pay.
Wij bieden u bovendien de mogelijkheid om een gedetacheerde kandidaat na enige tijd over te nemen. (Mocht u hier interesse in hebben, is het fijn dat op voorhand te weten.
Dan kunnen we dit in het selectieproces meenemen en het aan de kandidaten meegeven.)

De aanvraag en het selectieproces
Bij een aanvraag van een zoekopdracht matchen we niet alleen op vakinhoudelijke kennis, maar ook op branchekennis en onderzoeken we de persoonlijkheid en geschiktheid voor uw bedrijfscultuur.
We maken in het selectieproces gebruik van middelen die ons helpen de kandidaat goed te doorgronden op zaken zoals werkstijl, werkinstelling, voorkeuren, ambities, dynamiek, sociale vaardigheden, temperament en flexibiliteit.

Vinger aan de pols
Ook na de werving en selectie gaan we regelmatig met u als opdrachtgever in gesprek over de voortgang, het resultaat en de kwaliteiten van de kandidaat.
Ook blijven we in contact met de kandidaat om er zeker van te zijn dat we de goede richting met elkaar zijn ingeslagen en er een goede aansluiting is tussen de gevraagde kennis,
de opdracht en de opdrachtgever.
Aan het eind van de afgesproken periode evalueren we de opdracht en vragen om een terugkoppeling van de opdrachtgever én de kandidaat.

Pre-selectie: altijd op zoek naar kwaliteit
CA-Mijn-IT is continue op zoek naar goede IT-professionals. Dit deel van ons selectieproces staat los van een specifieke zoekopdracht voor onze opdrachtgevers.
We investeren hiermee in een up-to-date bestand van goede kandidaten met actuele vakinhoudelijke kennis en een prettige persoonlijkheid.